În cadrul „Anului Omagial al Pastorației Persoanelor Vârstnice” în Biserica Ortodoxă Română, duminică, 19.02.2023 la Capela Unității Medico-Sociale de la Săliște a avut loc un eveniment cultural deosebit și anume, lansarea cărții cu titlul „Persoanele vârstnice: clienții serviciilor sociale sau mădulare ale trupului lui Hristos” a doamnei Ibolyka Ilonka Fediuc care posedă o dublă pregătire academică având o licență în Științe Juridice dar fiind și absolventă a Facultății de Teologie Ortodoxă „Andrei Șaguna” din Sibiu, specializare Teologie Asistență Socială.

Mai întâi a luat cuvântul autoarea acestei lucrări, explicând motivul pentru care a ales acest subiect, pornind de la titlul cărții, dânsa având, pe lângă pregătire teoretică și abilități practice, activând înainte de pensionare într-un astfel de Cămin pentru Vârstnici din Municipiul Sibiu.

Apoi a luat cuvântul domnul Profesor Universitar Tiberiu Costăchescu, personalitate culturală emblematică a Capitale Culturale a Mărginimii — Săliștea Sibiului care și-a exprimat bucuria participării la un astfel de eveniment deosebit de important și anume: îngrijirea vârstnicilor în societatea de astăzi.

Au mai luat cuvântul pe marginea acestei lucrări, Pr. Dr. Mihai Petean, Profesorul Universitar Ion Dur, critic și eseist, preotul acestei capele, Virgil Manase și Managerul acestei Instituții, Virgil Alexandru Chera care a mulțumit tuturor pentru participarea la un astfel de eveniment și, în mod deosebit, doamnei autoare, Ilonka Fediuc  pentru abordarea unei astfel de teme, deosebit de actuală în contextul societății zilelor noastre.

PREOT VIRGIL MANASE

Donează