Care sunt actele necesare internării?

1. Grila de evaluare medico – socială aprobată prin ordinul Ministerului Sănătaţii nr. 491/2003 şi MMSSF nr.180 / 2003 ;

2. Planul de intervenţie întocmit de asistentul social SPAS ;

3. Acte de stare civilă (xerocopie după B.I. / C.I, certificat de naştere, certificat de căsătorie ) a rudelor de gradul I, indiferent de domiciliul acestora ;

4. Copie xerox de pe actul de proprietate sau închiriere a locuinţei, sau adeverinţă emisă de primăria de domiciliu în acest sens. În adeverinţă se va specifica situaţia imobiliară;

5. Acte doveditoare a veniturilor realizate cu caracter permanent: decizie de pensionare, cupon de pensie, ajutoare sociale / speciale ;

6. Declaraţie de preluare şi îngrijire a pacientului de către aparţinător sau reprezentant legal la externarea din Unitatea de Asistenţă Medico – Socială Sălişte;

7. Documente şi analize medicale (bilete de ieșire din spital, TBC, HBS, VDRL, AG, AC anti HVC ) şi adeverinţă medicală cu afecţiunile din fişa medicului de familie;

8. Copii de pe hotarâri judecătoreşti, prin care s-au stabilit obligaţii de întreţinere în favoarea sau în obligaţia petentului – dacă este cazul ;

9. Două dosare cu şină.

Care sunt criteriile de eligibilitate ale solicitanţilor?

 

Persoanele vârsnice cu afecţiuni incurabile dependente de serviciile medico–sociale;
Persoanele dependente medico–social fără aparţinători legali; Persoanele dependente medico–social fără posibilităţi materiale de asigurare a întreţinerii;

Persoanele dependente medico–social care nu au posibilitatea de a beneficia de asistenţă medico–socială neinstituţionalizată.
Persoanele aflate în dificultate cu diverse nevoi şi fără protecţie pentru diverse situaţii cu risc îşi găsesc locul în Unitatea de Asistenţă Medico– Socială Sălişte.

 

Care este costul lunar?

Costul lunar pentru beneficiari este de 1900 lei suma fixa.

Donează