UAMS Săliște

Despre noi

Începutul

Unitatea de Asistență Medico-Socială Săliște

Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Sălişte (U.A.M.S. Sălişte) este înfiinţată prin Hotărârea nr.119/2004 a Consiliului Judeţean Sibiu, prin reorganizarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă, în conformitate cu prevederile H.G.nr.412/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico- socială şi ale Instrucţiunilor Ministerului Sănătăţii nr. 507/2003 de aplicare a acestora, ale Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sistemul sanitar.

Aceasta  a funcţionat prin reorganizarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă înfinţat în 01.11.1961, având continuitate în asigurarea serviciilor medico–sociale. De la reorganizare, unitatea a funcţionat într-un sediu nou dotat corespunzător, la nivelul standardelor europene.

Amplasamentul clădirii se află în intravilanul oraşului Sălişte, în zona de nord a acestuia, accesul realizându-se din strada Gării, pe strada Piatra Albă, nr.2.

“O viaţă demnă pentru fiecare“ este principiul şi scopul care stau la baza funcţionării unităţii.

Suntem o instituţie publică bugetară, rezidenţială şi de zi cu personalitate juridică aflată în subordinea Consiliului Judeţean Sibiu. Ingrijirea se realizează după conceptul de îngrijire personalizată, ţinându-se cont de nevoile individuale ale fiecărui vârstnic, care se află în îngrijirea unităţii noastre.

Persoanele care beneficiaza de serviciile noastre sun bolnavii cronici – grav care sunt şi cazuri sociale. Pacientii sunt transferaţi aici din secţiile Spitalul Judeţean Sibiu care nu au sectoare de cronici, respectiv neurologie, oncologie, cardiologie, ortopedie sau sunt internaţi după o posibilă evaluare conform grilei de evaluare medico–socială.

Unitatea promovează drepturile omului la o viaţă demnă indiferent de vârstă, sex, religie, etnie sau apartenenţă politică.

Donează