Î: Care sunt actele necesare internării?

R: 


1. Grila de evaluare medico - socială aprobată prin ordinul Ministerului Sănătații nr. 491/2003 și MMSSF nr.180 / 2003 ;

2. Planul de intervenție întocmit de asistentul social  SPAS ;

3. Acte de stare civilă (xerocopie după B.I. / C.I, certificat de naștere, certificat de căsătorie ) a rudelor de gradul I, indiferent de domiciliul acestora ;

4. Copie xerox de pe actul de proprietate sau închiriere a locuinței, sau adeverință emisă de primăria de domiciliu  în acest sens. În adeverință se va specifica situația imobiliară;

5. Acte doveditoare a veniturilor realizate cu caracter permanent: decizie de pensionare, cupon de pensie, ajutoare sociale / speciale ;

6. Declarație de preluare și îngrijire a pacientului de către aparținător sau reprezentant legal la externarea din Unitatea de Asistență Medico – Socială  Săliște;

7. Documente și analize medicale (bilete de iesire din spital, TBC, HBS, VDRL, AG, AC anti HVC ) și adeverință medicală cu afecțiunile din fișa medicului de familie;

8. Copii de pe hotarâri judecatorești, prin care s-au stabilit obligații de întreținere în favoarea sau în obligația petentului – dacă este cazul ;

9. Două dosare cu șină.


Q: Care sunt criteriile de eligibilitate ale solicitanților?

R:

  • Persoanele vârsnice cu afecțiuni incurabile dependente de serviciile medico–sociale;
  • Persoanele dependente medico–social fără aparținători legali;
  • Persoanele dependente medico–social fără posibilități materiale de asigurare a întreținerii;
  • Persoanele dependente medico–social care nu au posibilitatea de a beneficia de asistență medico–socială neinstituționalizată.
  • Persoanele aflate în dificultate cu diverse nevoi și fără protecție pentru diverse situații cu risc își găsesc locul în Unitatea de Asistență Medico–Socială Săliște.