Î: Care sunt actele necesare internării?

R: 

1. Cererea de solicitare a internării. Cererea este completată de persoana care solicită asistarea în unitate sau, după caz, de aparținătorul / reprezentantul legal al acestuia;

2. Grila de evaluare medico–socială aprobată prin ordinul Ministerului Sănătătii nr. 491/2003 și MMSSF nr. 180/2003;

3. Planul de intervenție întocmit de asistentul social al SPAS;

4. Acte de stare civilă (B.I. sau C.I., certificat de naștere și certificat de căsătorie) – xerocopie a actelor menționate mai sus pentru toate rudele de gradul I, indiferent de domiciliul acestora;

5. Copie xerox de pe actul de proprietate sau închiriere a locuinței sau adeverință emisă de primaria de domiciliu în acest sens. În adeverință se va specifica situația imobiliară

6. Acte doveditoare a veniturilor realizate cu caracter permanent: decizie de pensionare, cupon de pensie, ajutoare sociale/speciale;

7. Declarație de preluare și îngrijire a pacientului de către aparținător sau reprezentant la externarea din Unitatea de Asistență Medico–Socială Săliște;

8. Documente și analize medicale (bilete de ieșire din spital, TBC, HBS, VDRL);

9. Copii de pe hotărâri judecătorești, prin care s-au stabilit obligații de întreținere în favoarea sau în obligația petentului – dacă este cazul;

10. Doua dosare cu șină..

Q: Care sunt criteriile de eligibilitate ale solicitanților?

R:

  • Persoanele vârsnice cu afecțiuni incurabile dependente de serviciile medico–sociale;
  • Persoanele dependente medico–social fără aparținători legali;
  • Persoanele dependente medico–social fără posibilități materiale de asigurare a întreținerii;
  • Persoanele dependente medico–social care nu au posibilitatea de a beneficia de asistență medico–socială neinstituționalizată.
  • Persoanele aflate în dificultate cu diverse nevoi și fără protecție pentru diverse situații cu risc își găsesc locul în Unitatea de Asistență Medico–Socială Săliște.