Name

Unitatea de Asistență Medico-Socială Săliște


Unitatea de Asistență Medico-Socială Săliște (U.A.M.S. Săliște) este înființată prin Hotărârea nr.119/2004 a Consiliului Județean Sibiu, prin reorganizarea Centrului de Ingrijire și Asistență, în conformitate cu prevederile H.G.nr.412/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea, funcționarea și finanțarea unităților de asistență medico-socială și ale Instrucțiunilor Ministerului Sănătății nr. 507/2003 de aplicare a acestora, ale Ordinului Ministrului Sănătății nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de  muncă, organizarea și efectuarea gărzilor în unitățile publice din sistemul sanitar.


Unitatea de Asistenta Medico – Socială Saliște a funcționat prin reorganizarea Centrului de Îngrijire și Asistență înfințat în 01.11.1961, având continuitate în asigurarea serviciilor medico–sociale. De la reorganizare, unitatea a funcționat într-un sediu nou dotat corespunzător, la nivelul standardelor europene.

Amplasamentul clădirii se află în intravilanul orașului Săliște, în zona de nord a acestuia, accesul realizându-se din strada Gării, pe strada Piatra Albă, nr.2.

“O viață demnă pentru fiecare“ este principiul și scopul care stau la baza funcționării unității.

Unitatea de Asistenta Medico–Socială Saliște este o instituție publică bugetară, rezidențială și de zi cu personalitate juridică aflată în subordinea Consiliului Județean Sibiu.

Ingrijirea se realizează după conceptul de îngrijire personalizată, ținându-se cont de nevoile individuale ale fiecărui vârstnic, care se află în îngrijirea unității noastre.

Unitatea de Asistență Medico–Socială Saliște funcționează ca unitate spitalicească pentru îngrijit bolnavi cronici – grav care sunt și cazuri sociale. Bolnavii sunt transferați aici din secțiile Spitalul Județean Sibiu care nu au sectoare de cronici, respectiv neurologie, oncologie, cardiologie, ortopedie sau sunt internați după o posibilă evaluare conform grilei de evaluare medico–socială.

Unitatea promovează drepturile omului la o viață demnă indiferent de vârstă, sex, religie, etnie sau apartenență politică.

Unitatea îngrijește toate categoriile de bolnavi cronici, somatici, necontagiosi și cazuri sociale.

Unitatea își asumă o activitate specială în furnizarea de servicii medico–sociale către persoanele nevoiașe care aparțin vârstei a treia.Despre localitatea Săliște

Săliște (în dialectul săsesc Selischte, în  germană Großdorf, Grossdorf, Langendorf, Langesdorf, în maghiară Szelistye) este o localitate în vestul  județului Sibiu,  Transilvania,   România. A fost declarat oraș în 2004.


Obiective turistice și monumente


  • Muzeul de icoane pe sticlă Pr. Zosim Oancea din  Sibiel - cuprinde cea mai mare colecție de icoane pe sticlă din Ardeal (sec. XVIII-XIX).
  • Monumentul Eroilor Români din Primul Război Mondial. Troița este amplasată în Piața Eroilor din Săliște și a fost dezvelită în anul 1933. Monumentul este realizat din lemn și are o înălțime de 4 m, fiind ridicat din inițiativa “Societății Cultul Eroilor”. Pe fațada Troiței se află următorul înscris: „Ridicată în al treilea an al domniei M.S. Regelui Carol al II-lea, pentru cinstirea eroilor întregirii neamului“.
  • Biserica Eroilor din Foltea-Săliște a fost ridicată între anii 1922-1923, din inițiativa Mitropolitului Ardealului Dr. N. Bălan, la stăruințele Protopopului Dr. D. Bacia și inginerilor D. Marcu, Ilie Martin, precum și ale epitropului D. Ghiboiajin, folosindu-se donațiile locuitorilor Săliștei. Biserica este realizată din piatră și lemn, iar în interior este decorată cu icoane și picturi murale. În lăcașul de cult sunt înscrise numele a 25 eroi români căzuți pe frontul austriac, între anii 1914-1919, precum și numele a 32 eroi români, căzuți pe frontul român, între anii 1916-1919.

 


 


Localizare