DENUMIREA UNITATII:  UNITATEA DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ SĂLIȘTE

CUI: 4198599

COD POSTAL: 557225

TELEFON; 0269/553350; 0269/553516

FAX: 0269/553350

ADRESA: STR.PIATRA ALBA, NR.2, SALISTE, JUD.SIBIU

E-MAIL: uams.saliste2008@yahoo.com

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

         CONSILIUL JUDETEAN SIBIU

ORDONATOR SECUNDAR DE CREDITE

                        DIRECTOR

                  DR. CHERA IOAN